Prohibir-la o no prohibir-la?

Proposem no prohibir l'ús de la intel·ligència artificial generativa. De fet, sembla que la millor opció és utilitzar-la i aprendre bons usos de com fer-la anar.

Prohibir aquesta tecnologia podria resultar contraproduent, ja que l'estudiantat necessita adquirir habilitats rellevants pel seu futur. Estem vivint en un moment de canvi disruptiu, on la integració d'eines digitals innovadores com la intel·ligència artificial pot ser clau per a preparar les noves generacions per a les demandes emergents del mercat laboral.

Per aquest motiu és molt important aprendre a utilitzar la IA de manera ètica i responsable. El professorat i l'estudiantat n’han de conèixer els límits i les capacitats per fer-ne un bon ús.

Infografia sobre prohibir-la o no