Com utilitzar-la en el procés d’ensenyament/aprenentatge

La incorporació de la intel·ligència artificial, com ChatGPT o Perplexity, en el procés d'ensenyament/aprenentatge pot ser un recurs valuós, però és essencial abordar-ho amb una perspectiva crítica. A continuació, es presenten diverses estratègies per fer-ne un ús efectiu:

 • Promoure el Pensament Crític:
  Utilitzar la intel·ligència artificial com una eina per generar idees i perspectives, fomentant habilitats de pensament crític davant l’anàlisi del contingut generat per la IA. Animeu l'estudiantat a avaluar i qüestionar la informació proporcionada, considerant-ne les limitacions i possibilitats.

 • Alertar sobre Errors Coneguts:
  És essencial informar els estudiants sobre els errors que poden sorgir en els continguts generats per IA com ChatGPT o Perplexity. Per exemple, es pot destacar la baixa precisió, els texts plans i generalistes, tot subratllant la importància de la verificació i validació de la informació.

 • Fomentar Treballs Significatius:
  Integrar treballs que impliquin la participació activa de l'estudiantat més enllà de cerques bàsiques on es pugui utilitzar el copiar i enganxar text en un document. Activitats com la creació d'infografies, reflexions, o la presentació d'informació de manera original poden fomentar la creativitat i l'aprenentatge més profund.

 • Integrar la IA de Manera Complementària:
  Utilitza la IA com un recurs complementari, no com un substitut de la feina a realitzar per part de l'estudiantat. Empoderar els estudiants alhora d'aplicar habilitats pròpies, com la recerca, la interpretació i l'expressió personal, mentre es fa ús de la tecnologia per aconseguir resultats més rics i informats.

 • Desenvolupar la Consciència Ètica:
  Incloure discussions sobre ètica i responsabilitat en l'ús de la intel·ligència artificial. Fomentar el diàleg per tractar temes com les implicacions ètiques de confiar totalment en la IA i convidar l'estudiantat a reflexionar sobre les seves pròpies decisions en el seu procés d’aprenentatge. Integrar la intel·ligència artificial requereix un enfocament equilibrat que fomenti el pensament crític i l'ús responsable d'aquestes eines, assegurant al mateix temps que l'estudiantat estigui actiu en el seu propi procés d'aprenentatge.

Podeu trobar més informació a l'apartat específic d'APLICACIÓ - PROFESSORAT

pexels-kampus-production-5940827