Detecció de plagi

Infografia plagi

La detecció de plagi en els continguts generats amb Intel·ligència Artificial (IA) presenta un desafiament important per diverses raons. Una de les principals, és que els continguts generats per la IA, per exemple models com GPT-3.5, solen ser únics i no es poden trobar en cap base de dades existent. Aques fet, dificulta la seva identificació per part de les eines tradicionals de detecció de plagi, ja que es basen en la comparació de textos de bases de dades existents o altres recursos en línia.

A més, els models de llenguatge IA són capaços de generar continguts amb para fraseig creatiu, fent que les frases o idees siguin expressades de manera diferent a l’original sense modificar-ne el significat. Aquesta habilitat afegeix més complexitat a la detecció de plagi, ja que les eines tradicionals poden no ser prou sensibles a aquest tipus de variació. Per aquest motiu, és important que el professorat tingui en compte aquesta limitació i que no es validi una evidència d'avaluació com a original únicament amb les eines de detecció de plagi.

OpenAI ha reconegut aquesta complexitat i ha afirmat que la seva eina de detecció de plagi no és prou efectiva per identificar continguts generats amb els seus models de llenguatge. De fet, la van publicar al gener de 2023 i al juliol del mateix any la van tancar degut a la seva baixa efectivitat:

OpenAI Classifier: Sobre detecció de plagi en continguts generats amb IA

En resum: Ara per ara no es disposa de cap eina de detecció de plagi que s'hagi comprovat com efectiva, tot i que (a març de 2024) hi han diverses empreses que afirmen estar fent progressos en aquests sistemes.