Propostes per la docència

En aquest apartat disposeu de diferents indicacions per conèixer i aplicar millor la intel·ligència artificial a la docència.

MOLT IMPORTANT:

Actualment no es pot confiar plenament en la resposta que ofereixen les IA. Cal fer anar aquestes consultes com a primera aproximació que ens serveixi d'esborrany inicialEn cap cas es recomana copiar i empegar la seva resposta sense portar a terme un procés de revisió.

Les empreses que fan aquestes eines no proporcionen cap tipus d'informació sobre com tracten els continguts que s'hi envien, de manera que és primordial no enviar dades personals o materials sensibles que no vulgueu que puguin ser adquirits de manera poc transparent i possiblement reutilitzats per tercers.

Podeu trobar més informació i alguns exemples a: