Introducció a la intel·ligència artificial aplicada a l'activitat docent

En l’àmbit educatiu, la IA us pot ajudar a personalitzar l’aprenentatge, adaptant els continguts i les activitats a les necessitats i interessos de l'estudiantat. També pot facilitar la retroalimentació i l’avaluació, reforçant un aprenentatge que fomenti el pensament crític. A més, pot estimular la creativitat i la innovació, generant nous materials i noves propostes educatives.

Però és important saber que la IA també planteja nous reptes. El professorat i l'estudiantat han de saber fer-la anar, conèixer-ne les limitacions, els beneficis i els riscos que pot comportar. Esperem que els següents punts us ajudin a aprendre a utilitzar-la de manera crítica i responsable.

Cliqueu en cada punt per ampliar la informació

  1. El primer pas per adoptar-la és adaptar la manera en que treballem

  2. És possible detectar-ne l'ús? Ara per ara NO

  3. L'estudiantat l’utilitza més que els professors

  4. No recomanem prohibir-ne l'ús

  5. Abans de fer-la anar, cal tenir en compte alguna consideració prèvia

  6. Com utilitzar-la en el procés d’ensenyament/aprenentatge

  7. Per ampliar el coneixement, podeu consultar alguna d’aquestes referències