Els estudiants l’utilitzen més que els professors

Sembla que hi ha un clar biaix en l'ús de la intel·ligència artificial generativa entre estudiants i professorat. Un considerable percentatge de l'estudiantat ja fa ús d'aquesta tecnologia, mentre que la seva implementació per part del professorat encara és limitada.

Les dades proporcionades per una enquesta realitzada per Salesforce a 4000 persones indiquen que aproximadament el 75%, de les persones que utilitzen la intel·ligència artificial generativa ho fan amb finalitats professionals. A més, destaca que el 70% de les persones dins de l'interval d'edats de 18 a 24 anys recorren a aquesta tecnologia. Aquesta xifra contrasta amb el fet que només el 68% de les persones que no estan familiaritzades amb aquesta tecnologia pertanyen a la franja d'edats compresa entre els 40 i els 75 anys, subratllant així un biaix generacional evident en l'adopció d'aquesta tecnologia.

Malgrat la popularitat creixent d'aquesta tecnologia entre els perfils més joves, el professorat mostra una reticència en la seva implementació. Això podria ser atribuït a diversos factors, com ara la manca de coneixements sobre com integrar-ho en la docència o preocupacions ètiques associades al seu ús.

pexels-pixabay-159844