Consideracions prèvies a l'ús a l'aula

En primer lloc, és aconsellable informar a l'estudiantat que el professorat és conscient de l'ús de la intel·ligència artificial, fomentar el diàleg sobre el seu ús, pot crear un entorn de confiança i promoure una interacció més oberta sobre com utilitzar-la dins del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Tenint en compte que l’ús de la IA és una realitat, es podria afegir un avís dins la guia docent de l’assignatura, indicant bons usos de la IA per generar contingut, pràctiques acceptables, límits i pautes ètiques entre altres consideracions, per tal de millorar la informació amb l'estudiantat.

També recomanem incloure directives sobre la importància de mantenir la pròpia creativitat i responsabilitat en el procés educatiu, utilitzant la IA com a eina complementària i de suport.

Per acabar, cal saber que utilitzar les IA requereix una gran quantitat de càlcul que implica una important repercussió al medi ambient. Per això és necessari tenir-ne consciència i intentar no fer-la anar sense justificació, per evitar contaminar de manera innecessària.

Infografia resum consideracions prèvies