Per ampliar el coneixement, podeu consultar alguna d’aquestes referències

A mode d'exemple, us resumim i enllacem algunes referències a entitats externes que podeu considerar rellevants i enriquidores a l'hora d'ampliar coneixements sobre la IA:

Posició de L’Associació Europea d’Universitats sobre l’ús de la IA

L'Associació Europea d'Universitats aborda les implicacions de l'ús de l'intel·ligència artificial (IA) en l'educació superior. Si bé reconeix els inconvenients com la falta de referències, biaixos i qüestions legals, destaca els beneficis potencials, com millorar l'eficiència i facilitar el treball acadèmic. Insta les universitats a adoptar un enfocament responsable i ètic en la utilització de la IA, adaptant els seus enfocaments d'aprenentatge i ensenyament. També promou el suport continu i insta les universitats a considerar l'ús responsable de la IA en la seva missió i pràctiques. Destaca la importància de discutir les conseqüències immediates, la innovació en l'ensenyament i la visió del sector universitari sobre la tecnologia en la societat.

Consideracions a tenir en compte segons la LMU

Segons un professor de ciències de la computació de la LMU l’entrada de les IAs a la societat es pot equiparar a la invenció de l’escriptura. Canviarà moltes tasques que cognitivament requerien un esforç i les convertirà en trivials. De la mateixa manera que ho va fer l’escriptura canviarà inevitablement la manera d’ensenyar i aprendre. 

Segons un educacionalista de la mateixa universitat ChatGPT ofereix un nou escenari tant per estudiants com per professorat. Permet aprendre molt més i crear persones més preparades i potenciades per l’IA. Ofereix possibilitats d’organització i planificació de la docència molt útils per qui forma. I tant per escriure correctament com per resumir lectures, estalviant temps i donant més marge per l’especialització de la persona que està aprenent.