Recomanacions per començar a fer prompts

Les eines que actualment permeten enviar prompts (que també es podria traduïr més o menys com consultes, o sol·licituds) i que responen amb un bon nivell d'encert són ChatGPT, Bing Chat i Perplexity AI (si en voleu més informació podeu consultar la secció "Text i documents" d'aquesta mateixa web).

Us adjuntem algunes indicacions que us poden donar idees per començar a fer-les anar per iniciar-vos en el seu ús:

A partir d'ara t'enviaré continguts que vull oferir als meus estudiants a la Universitat dins la meva classe de [temàtica o assignatura], i voldria que els [ampliis/analitzis per si hi ha alguna cosa a comentar/resumeixis] cada cop que t'envii un prompt nou.

(En eines que tinguin accés a internet, com Bing o Perplexity però no ChatGPT en versió gratuïta):
Podries ajudar-me a buscar [enllaços/bibliografia] sobre el tema [tema a consultar] enfocat a un nivell universitari?

Podries generar-me un llistat de [número] preguntes adreçades a estudiants universitaris sobre el concepte de [tema] per fer a [una activitat/un debat a l'aula/un exàmen]?

Podries crear un escenari que il·lustri [tema a tractar] per introduïr-lo a classe i debatre el tema a tractar?

Al proper prompt t'enviaré una pregunta que he fet als meus estudiants universitaris. Després t'aniré enviant les respostes d'una en una i voldria que em diguis si hi ha algun error a la resposta, afegint-me quina hauria estat la resposta correcta. Quan et digui que he acabat, pots crear una taula amb els noms i la nota entre 0 i 1 amb un decimal que creus que es mereix cada resposta.

A partir d'ara t'enviare respostes a que vull oferir als meus estudiants a la Universitat dins la meva classe de [temàtica o assignatura], i voldria que els [ampliis/analitzis per si hi ha alguna cosa a comentar/resumeixis] cada cop que t'envii un prompt nou.