Com podem utilitzar la IA?

Presentem diferents propostes que us poden servir per començar a treballar amb la IA dins de la vostra docència.

Abans però, us recomanem aquestes accions:

 • Fer saber als estudiants que sou coneixedors de l’existència de ChatGPT i altres eines similars.
  Establir una comunicació oberta sobre l'ús de la intel·ligència artificial promou una cultura d'honestedat mútua.

 • Demanar als estudiants que especifiquin d’on han tret la informació per elaborar els seus treballs o tasques.
  Això destaca la importància de donar crèdit a les fonts i impulsa els estudiants a assumir una actitud crítica.

 • Revisar les tasques que han de portar a terme els estudiants i convertir-les en accions i procediments més complexos on hagin de desenvolupar un pensament crític i raonat.
  Això reforça la implicació i participació dels estudiants en el seu procés d’aprenentatge.

Per dissenyar i planificar

 • La IA pot ajudar en el procés de disseny d’una assignatura:
  Els professors poden obtenir idees sobre el disseny de l’assignatura (per exemple en la planificació, en l’elaboració dels continguts, en el disseny de rúbriques d’avaluació) o centrar-se en objectius més específics (per exemple, millorar l’accessibilitat dels continguts).

 • La IA pot actuar com a guia:
  El professorat pot utilitzar la IA per elaborar continguts i demanar consells sobre l’aprenentatge de conceptes específics.

 • La IA pot oferir informació sobre diferents modalitats metodològiques:
  Es pot proporcionar a la IA diferents informacions sobre els continguts d’aprenentatge i demanar-li quines podrien ser les millors metodologies per traslladar la informació als estudiants. També se li podria demanar, quines serien les millors estratègies per demostrar l’assoliment dels continguts per part dels estudiants.

 • Els professors i estudiants poden proporcionar a la IA un resum del nivell actual dels seus coneixements i demanar-li idees sobre com ampliar el seu aprenentatge:
  Per exemple, amb l’elaboració de qüestionaris i la realització d’exercicis.

Materials i recursos

 • Maquetar els materials docents en algun format que impliqui la participació dels estudiants:
  Crear materials didàctics que requereixin una interacció activa, assegurant-se que els estudiants no només consumeixin la informació, sinó que també la gestionin aplicant-la en escenaris pràctics. Aquest enfocament requereix d’un intercanvi actiu d’informació.

Treball amb els alumnes

 • Crear prompts amb converses per enviar als estudiants:
  La majoria de xats d’IA permeten enllaçar a alguna conversa que hagueu pogut crear anteriorment. Això resulta molt útil per preparar alguna simulació o contextualitzar continguts abans d’iniciar alguna activitat, fent que l’estudiant interactuï amb un agent preparat prèviament pel professor.

 • La IA pot fer d'adversari per desenvolupar idees i arguments:
  Els professors poden demanar als estudiants que practiquin debats amb la IA, introduint missatges seguint l’estructura d’una conversa o debat.

 • La IA pot explorar i interpretar dades:
  Els professors poden proporcionar informació bàsica als estudiants perquè aquests facin consultes a la IA per tal d’aprofundir en alguna temàtica concreta.

 • La IA pot ajudar als grups de treball a fer cerques i resoldre problemes:
  Els estudiants, partint d’uns requeriments facilitats pels professors, poden utilitzar la IA per ampliar la informació i elaborar propostes que responguin als objectius de la tasca encomanada.