Paper de la IA dins el procés d’ensenyament-aprenentatge