Introducció a la intel·ligència artificial dins l’àmbit universitari