Suport en els exercicis i activitats

  • Només en els casos en que la persona docent així ho permeti l'estudiantat pot fer una primera aproximació de resposta a exercicis o preguntes.

  • Aquesta pràctica pot resultar útil per fomentar-ne bons usos, ja que la intel·ligència artificial serà una eina amb la qual treballaran en el seu futur laboral.

  • És important no copiar i empegar directament el resultat ofert per una IA, ja que actualment moltes d'aquestes eines s'equivoquen amb facilitat, sobre tot en les versions gratuïtes.

  • A més a més, el professorat ja és conscient de que es pot utilitzar per fer “trampes” i els resultats que s’ofereixen acostumen a fer anar un llenguatge molt identificable.

  • També és recomanable determinar prèviament com citar una IA en cas de fer-ne ús.

  • La IA pot orientar a cada estudiant sobre el seu progrés, aconsellant on cal afortir els coneixements a partir dels comentaris i del professorat.