Generació de Resums i Esbossos

  • Utilitzant algunes eines concretes d'intel·ligència artificial, l'estudiantat pot elaborar resums o esbossos inicials.

  • Aquest procediment els permet crear documents preliminars que poden revisar i desenvolupar posteriorment, afegint la seva perspectiva única i garantint una comprensió més profunda del contingut.

  • Per exemple, consultant prèviament a la persona docent, es podria enviar algun esborrany o document de treball a una eina d'IA per tenir-ne un primer resum i entendre millor el conjunt.

  • La IA pot generar diferents maneres d'expressar una idea per examinar respostes alternatives a una mateixa pregunta.

  • És important, tenir en compte que alhora d’enviar documents a una eina d’IA, no hi ha cap garantia de privacitat i podria ser que s’infringeixi alguna normativa sobre drets d’autor.