Ampliar els coneixements de l'estudiantat

  • Poden utilitzar prompts per explorar diverses perspectives i enriquir la seva comprensió d'un tema específic.

  • Poden explicar a la IA el seu nivell de coneixements previs i comprensió sobre una temàtica i demanar-li ajuda

  • Aquest tipus d'eines poden oferir diversitat d'idees i enfocaments, ajudant-los a ampliar la seva visió i generar discussions més riques en l'entorn formatiu.

  • És molt important i recomanable, portar a terme debats amb la persona encarregada de la formació i la resta del grup classe, per revisar aquest autoaprenentatge i construir-lo lliure d’errors, essent més conscients de les deficiències de les intel·ligències artificials i promovent el pensament crític.

  • En algunes temàtiques i camps de treball, és una manera molt àgil d'autogenerar-se exemples sobre alguna fórmula o escenari a estudiar.